Bijeenkomst met als thema dag van de veiligheid: 14 oktober

Draag bij aan veilig ondernemen in Uithoorn op de door de SBBU en Gemeente Uithoorn georganiseerde thema-meeting: 'Veiligheid is een gevoel’.

14 oktober is een bijzondere dag. Voor de SBBU is het de derde keer dat de themadag plaatsvindt. Voor de Gemeente Uithoorn is het de jaarlijkse dag van de veiligheid. Reden genoeg om de handen ineen te slaan en gezamenlijk ondernemend Uithoorn te ontvangen voor het thema: Veiligheid is een gevoel’.

Voor wie bedoeld

De (mid)dag is bedoeld voor alle ondernemers en overige zakelijk betrokkenen in de Gemeente Uithoorn voor wie een veilige werkomgeving van belang is. Onder de deelnemers scharen zich vanzelfsprekend leden van de SBBU, maar ook niet leden zijn van harte welkom.

Het programma

Locatie: De Gasterij, Vuurlijn 78, 1424 NS De Kwakel.

 

Vanaf 15.30 uur   Inloop

16.00 uur   Opening  door SBBU Voorzitter Ruud Hogenboom

16.05 uur   ‘Ondermijning, ook in Uithoorn?’, Burgemeester Pieter Heiliegers, i.s.m. politie

16.40 uur   ‘Omgevingsvisie en veiligheid’, Wethouder Jan Hazen

17.15 uur   Korte video: het beveiligingszintuig van de surveillant

Korte pauze

17.30 - 18.15 uur   Workshop POINT: Proactieve Observatie en INTerventie, Siemon Krol

18.15 uur    Vragen / discussie

18.30 uur    Aangeklede borrel

Hieronder vindt u beknopte informatie over de onderwerpen die aan de orde komen.

Onderwerp: Ondermijning

Spreker:           Pieter Heiliegers, Burgemeester (o.a. Handhaving openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving en Informatieveiligheid & ICT)

Inleiding

Ondermijning is niet nieuw, maar wel een fenomeen waarmee we het afgelopen decennium veel meer te maken hebben gekregen. Het zijn door criminelen geïnitieerde, fysieke of mentale activiteiten waardoor de bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken. De burgemeester en de politie leggen uit hoe de georganiseerde criminaliteit u als ondernemer kan raken? En wat u kunt doen om, alleen of met de ondernemers om u heen, weerbaar te zijn tegen ondermijnende activiteiten?

 

Onderwerp: Omgevingsvisie

Spreker:           Jan Hazen, Wethouder (o.a. Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken

Inleiding

Alles wat je ziet, voelt en ruikt noemen we de fysieke leefomgeving. Hoe we deze inrichten, leggen we vast in de Omgevingsvisie. Inwoners en ondernemers kunnen er op verschillende manieren en op verschillende momenten invloed op uitoefenen. Zo kan vanaf 1 oktober iedere belangstellende meedenken door online een vragenlijst in te vullen. Op de themadag van 14 oktober vertelt de wethouder u meer over de Omgevingsvisie en vraagt hij u actief mee te denken. Zijn motto: stap in, en reis mee!

 

Onderwerp: Workshop POINT

Spreker:           Siemon Krol, Director Allerto – Focus op Veiligheid

Inleiding

Interactieve workshop waarin u bekend wordt gemaakt met de begrippen Profiling en  POINT: Proactieve Observatie en INTerventie. De workshop maakt ondernemers bewuster van risico’s en zijn daarna hopelijk alerter. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden wordt het waarnemen geoefend en het denken gestimuleerd. Misschien wordt u wel gevraagd even een plannetje te maken voor een inbraak? Misschien zijn er anderen in het publiek die u wel willen helpen? Als oud politieman heeft Siemon Krol al heel wat meegemaakt. Hij kan bogen op een schat aan ervaringen en hij kan putten uit een rijk arsenaal aan praktijkvoorbeelden.