Correspondentie-adres SBBU

SBBU
Postbus 6
1420 AA Uithoorn

Email: veilig@sbbu-uithoorn.nl

 

Waarom lid?

Lid worden van de SBBU is kiezen voor veilig ondernemen en kiezen voor de voordelen van collectiviteit. Als ondernemer wil je graag bezig zijn met ondernemen, niet met beveiligen. Het product van de SBBU is qua prijs/waarde een uitstekend product en dat is te danken aan de collectiviteit en door de steeds beter wordende uitvoering.

Ieder aangesloten bedrijf wordt meegenomen in de surveillancerondes van VMB. Daarnaast kan ieder lid individueel afspraken maken over te ondernemen acties.

VMB is hierin een actief optredende partij. Ze wachten niet af tot er iets gebeurt, maar komen in actie zodra hen iets opvalt dat niet klopt met zoals het zou moeten zijn. Als ze rondrijden en ze zien op een rare plek drie keer dezelfde auto rondrijden, dan wordt dat onmiddellijk doorgegeven aan de politie.

Overigens hoeft het optreden niet per se op beveiligingsgebied te zijn. Het kan ook zijn dat iemand een raam open heeft laten staan. VMB sluit het raam en meldt het vervolgens. De auto's van VMB zijn daarnaast allemaal uitgerust met AED's, zodat ze ook in het geval van acute cardiovasculaire nood kunnen uitrukken en optreden.

Samenvattend: door het collectief krijg je een betere beveiliging en een betere preventieve surveillance dan iemand individueel zou kunnen realiseren. En ook voor een goede prijs, wat vooral voor de kleinere ondernemer heel erg van belang is. Het product dat wij als SBBU organiseren en monitoren heeft een kwaliteit en een prijs die de individuele ondernemer nooit kan realiseren.